របៀប​ធ្វើ​ឲ្យ​យូនីកូដ​ខ្មែរ​បង្ហាញ​ត្ រូវ​នៅ​ក្នុង Adobe CS3/4

សរសេរ​ដោយ៖ អេង វណ្ណៈ

ទោះ​​បី​ជា​អក្សរ​ខ្មែរ​យូនីកូដ​ប្រភេទ​ថ្មី​ដែល​ចាប់ផ្ដើម​ដោយ Kh អាច​វាយ​បាន​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​មួយ​ចំនួន​របស់ Adobe CS3 ក៏​ដោយ តែ​វា​នៅ​មាន​បញ្ហា​បន្តិច​បន្តួច ក្នុង​ការ​ដែល​ដៃ​ជើង និង​ស្រៈ​របស់​វា​មិន​ចូល​គ្នា ។ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នេះ​សូម​ធ្វើ​ដូច​ខាងក្រោម ៖

ចំពោះ Photoshop CS3 សូម​ជ្រើស Window -> Character -> ចុចទីនេះ ->OpenType ->Standard Ligatures

Illustrator CS3 សូម​ជ្រើស Window -> Type -> OpenType​ -> ចុចទីនេះ -> Standard Ligatures

Flash CS3 សូម​ជ្រើស Window -> Properties -> Character -> Anti-alias: Use Device Font…

ទាញ​​យក​ពុម្ព​អក្សរ Kh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s